Disclaimer
Deze Internetsite wordt u aangeboden door OVU Recycling B.V..
Op de gehele inhoud (teksten, beelden, geluid en programmatuur) rust auteursrecht. De inhoud van deze Internetsite is bestemd voor persoonlijk gebruik. Er mag niets aan worden gewijzigd of toegevoegd. Bij kopiëren of ander gebruik van informatie dient altijd bronvermelding plaats te vinden. OVU Recycling B.V. zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze Internetsite, maar kan geen garanties geven voor volledigheid en juistheid van het aangebodene. OVU Recycling B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor (vermeende) geleden schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot deze Internetsite, of naar aanleiding van acties voortvloeiend uit op deze wijze verkregen informatie. Hyperlinks, verwijzingen buiten het domein van www.ovurecycling.nl op onze Internetsite, verbinden u naar sites van derden. Ook in dit geval accepteert OVU Recycling B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie. Deze hoeft ook niet per definitie aan te sluiten op oordelen, meningen en (esthetische) principes binnen onze organisatie.
OVU Recycling B.V. hanteert uiteraard de richtlijnen zoals die in de Wet Persoonregistratie zijn vastgelegd. Onze organisatie staat tenslotte voor een duurzame, eerlijke en maatschappelijk verantwoorde relatie met alle klanten, relaties en andere bezoekers van deze Internetsite.

OVU Recycling B.V., mei 2006
Colofon
© Alle rechten voorbehouden OVU Recycling B.V.
© Alle rechten voorbehouden voor ontwerp, vormgeving en uitvoering Smid Advies.

Deze website is geoptimaliseerd voor IE 6.0 en hoger voor een beeldscherm resolutie van 1024x768.

Laatste wijziging: 10-02-2011