OVU RECYCLING b.v.

OVU Recycling B.V. bestaat al sinds 1984 eerst als eenmanszaak later als B.V..
Ons bedrijf is gespecialiseerd in de:
    - In & verkoop van gebruikte kleding en schoenen.
      Alles in eigen beheer: inzamelen, sorteren, verpakken, exporteren.
    - Inkoop van restanten, B-keuze, schade- en faillissementspartijen nieuwe schoenen, kleding en textielstoffen.
    - Het verzendklaar maken van kleding en schoenen t.b.v. stichtingen en hulporganisaties.

De medewerkers en directeur/eigenaar Otto van Vugt vormen samen een ervaren, solide en praktisch team dat zorg draagt voor flexibele, goede en klant gerichte oplossingen.
Wij voldoen aan het vereiste vakdiploma Afvalstoffen op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen en de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.