Verwerking

Wat gebeurt er met de ingezamelde kleding, textiel en schoenen:
    - Alle inzamelingen worden naar ons eigen magazijn/terrein in Giessen gebracht.
    - Hier worden de inzamelingen eerst gecontroleerd en opgeschoond van eventueel meegekomen afval wat
      niet als gebruikte kleding, textiel en schoenen kan worden gezien.
    - De opgeschoonde goederen worden in overleg met de afnemer eventueel verder gesorteerd in kwaliteiten
      en verpakt voor de verkoop.
    - De verkoopbare goederen worden opgeslagen in ons magazijn, tot dat deze verkocht worden.
    - Vervolgens worden ze in opdracht van de klant geladen in containers of vrachtauto's.

Afvoer afval:
    - Het afval wordt naar gelang hoeveelheid en soort, verkleint, vernietigt en naar de verbranding af gevoerd.
    - Dit alles gebeurt onder eigen toezicht en met eigen transport.

OVU Recycling heeft dus een gesloten keten.
Van de inzameling tot en met de eindbestemming (verkoop/export) en de afvoer van het afval naar de verbranding.

Wij voldoen aan het vereiste vakdiploma Afvalstoffen op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen en de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.